Nova etapa de suma per la cura del medi ambient 

L’esperit d’Alencop es manté viu a Andròmines

L'empresa d'inserció Andròmines, una organització de referència en la integració a persones en situació d'exclusió i en serveis de reutilització i reciclatge de residus, continua amb l’esperit i els serveis d’Alencop i gestionarà part dels projectes d’economia circular que fins fa poc Alencop duia a terme.

Andròmines incorpora a un terç de les persones sòcies d'Alencop amb experiència en el sector i en risc d'exclusió social i afegeix la línia de tractament de residus de línia blanca (grans electrodomèstics) que recollia i reutilitzava Alencop. A més, el districte de Sant Andreu no perd l’espai de 750 m² per a la gestió de residus el polígon del Bon Pastor: al centre de l’Economia Circular.

La suma d'Alencop a Andròmines potencia el circuit de reutilització i tractament de residus, tant de línia blanca com grisa, fa créixer l'economia circular i permet continuar treballant, de manera sostenible, per la inclusió laboral de persones en risc d’irregularitat sobrevinguda.

Juntes generem més economia circular! Ens contactes?

Recollida de ferralla

portada_Alencop_wb - inici

Sensibilització i formació

Campanya sensibilització RAEE