Recollida a domicili d’electrodomèstics, ferralla i altres residus domèstics

Quin material recollim?

  • Electrodomèstics: qualsevol cosa que funcioni amb corrent, piles o bateria com rentadores, neveres, microones, televisors, ordinadors, teclats, telèfons, altaveus, joguets elèctrics...
  • Ferralla: tot tipus de deixalla metàl·lica com bicicletes, aixetes, mobiliari metàl·lic, claus, eines de mà, cables, banyeres, estructures de ferro o alumini, estris metàl·lics de cuina, somiers...
  • Altres residus domèstics: Resta de residus que es poden generar a casa com mobiliari de fusta, quadres, llibres, sofas, CD's...

No recollim cap residu que tingui materials perillosos per a la salut (p.e. amiant) o que per la seva naturalesa necessiti d'una manipulació o transport especial.

Quin cost té el servei?

Tot i que una part important dels nostres serveis son gratuïts, consulta la pàgina de tarifes per veure les excepcions i els preus establerts per a casos particulars.

Com i quan fem les recollides?

Un cop has contactat amb nosaltres i concertat un servei de recollida, dos dels nostres companys acudiran al teu domicili a l'hora convinguda per retirar el material acordat.

 

A tenir en compte:

Per poder fer la recollida necessitem que els electrodomèstics estiguin preparats per ser retirats del domicili sense l’ús d’eines i desconnectats de les preses de corrent i/o aigua i els objectes metàl·lics de gran volum o amb diferents parts han d’estar prèviament desmuntats. Si necessites un servei de desinstal·lació o desmuntatge, truca’ns i et passem un pressupost ajustat.

Beneficis del nostre servei:

  • Reducció dels residus de ferralla i electrodomèstics deixats al carrer o fora dels contenidors.
  • Augment del volum d’electrodomèstics i ferralla als circuits de reutilització i reciclatge.
  • Sensibilització ciutadana cap a la millora de la recollida selectiva dels aparells elèctrics i electrònics.
Recollida de neveres i altres electrodomèstics