Alencop és va crear per donar resposta a un problema de recollida i tractament de residus als entorns urbans, i per garantir les condicions de vida digna d’un col·lectiu en situació de vulnerabilitat.

És un projecte orientat a persones subsaharianes usuàries de l’Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars (OPAI). Va començar involucrant a 15 sòcies treballadores, amb l’objectiu d’anar incorporant progressivament més persones a mesura que el projecte es vagi consolidant.

Objectius del projecte

Social

  • Generar una activitat econòmica que afavoreixi l’ocupació de les persones potencialment cooperativistes.
  • Feina digna per persones en situació de vulnerabilitat i regulació legal.
  • Regularització de la seva situació administrativa.

Ambiental

  • Augment del volum de recollida de residus de ferralla i altres, per a recuperadors agremiats i punts verds de la ciutat.
  • Ampliació del sistema de recollida de residus a la ciutat de Barcelona.
  • Augment del volum de ferralla gestionat pels canals legals i establerts pel sistema.
  • Reducció dels residus de ferralla i altres materials deixats en contenidors o al carrer.
  • Conscienciació de la ciutadania cap a una recollida selectiva.
  •  

Membre de Barcelona + Sostenible, un mapa que fa visible la contribució de les iniciatives socials, petites e incipients, per millorar la ciutat de Barcelona.

 

Està adscrit a l’iniciativa Pam a Pam, un mapa col·laboratiu de Catalunya que mostra punts de consum responsable i Economia Solidària.

Forma part de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya que promou el balanç social i organitza la Fira d’Economia Solidària.

 

  •